Kapitalizmin Grisine Karşı Yeşil Devrim!

Üzerinde yaşadığımız gezegen bütün canlı yaşamı açısından karanlık bir sona doğru sürüklenmektedir. Karbon salınımının dünyaya etkileri artık geri çevrilemez durumda; karaya ölü bedeni çarpan deniz canlılarının içinden plastik atıklar çıkmakta; pasifiğin ortasında, en büyükleri 7.kıta adıyla bilinen, eriyik plastik atıklar adası oluşmuş durumdadır.

Ekolojik kriz bütün yaşayanlar açısından yaşamsal bir problem arz ediyor. Problemin çözümü ise kaynağında gizli. Bütün insanlığı birer “müşteri”, yaşamsal faaliyeti ise “tüketim” olarak tanımlayan kapitalizm, ekolojik krizin temel sorumlusudur. Bu yüzden, satın alabildiğimiz şeyler kadar var olabildiğimiz bu sistemde, ekolojinin tarafında olmak, tüketim tarzımızı değiştirip, doğayla savaş halinde olmadığımız bir alternatifi örmek mutlaka kapitalizmin karşısında olmak demektir.

Bireysel alışkanlıklarımızı değiştirme romantizmini aşıp; dünyayı ve yaşamı, bütün canlıların komüne eşitlikle dahil olduğu bir gelecek doğrultusunda değiştirme politikliğine ulaşmamız gerekiyor.

6.Kitlesel yok oluşun şafağında, insanlık bir seçim yapmakla sorumludur: ya başka bir yaşamı kurmaya girişerek bunu 6.yeniden var oluşa dönüştürmek ya da acı bir toplu intihar…

Başka bir yaşam, hayal etmenin ürünüdür. Hayalleri gerçekleştirmek ise insan emeği özgünlüğünde. Hayal edip, örgütlü bir şekilde harekete geçmek için daha fazla bekleyemeyiz. Eğer geç kalırsak, bu zamana kadar öğrendiğimiz, değer verdiğimiz, paylaştığımız her şey ölü bir hiçliğin içinde anlamsızlaşacak.

Bizler geleceği çalınanlarız. Bu yüzden bu öfke bizim. Biz çocuklarız, gençleriz. Geleceği yok etmeye çalışanlara karşı birleşecek ve dünyayı gri bulutların kasvetinden, sonsuz yeşile ve maviliğe çevirecek olan da yine bizleriz!

Hayal edenlerin sözüyle, hayallerimizi gerçekleştirme inadıyla, başka bir yaşamı mümkün kılacağız!

Gri kapitalizme karşı yeşil devrim!

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir